Onze petanquers

 

We vragen met aandrang om tijdig in het OKRA lakaal aanwezig te zijn als U wil meespelen.
We trachten steeds om evenwichtige ploegen samen te stellen zodat goed spel mogelijk is.
Omdat in het verleden het laattijdig aankomen van mensen die toch willen meespelen aanleiding gaf tot onnodig verschuiven in de reeds samengestelde ploegen, werd beslist dat mensen die zich melden na 13.20h, niet met het eerste spel kunnen meespelen en zullen moeten wachten tot het tweede spel dat om 15.00 begint.
De spelers die zich tijdig aanmelden krijgen een volgnummer dat voor de ganse dag behouden blijft.
Aan de hand van deze volgnummers kunnen de spelers op het rooster aan het mededelingenbord zien hoe ze voor het volgende spel opgesteld worden. Voor elk spel geldt een nieuw rooster.
Op deze wijze hopen we een voor iedereen aangename spelomgeving te kunnen bieden.
 
elke maandag van 13.30 tot 17 uur
elke donderdag van 13.30 tot 17 uur
info bij Ingrid Van den Brande (tel. 0484/95 28 11)