In 2013 vierde OKRA trefpunt Ranst zijn 60ste verjaardag. Hierbij een brokje geschiedenis.

Onder impuls van E.H. Pastoor Van Bruggen werd in maart 1953 door Louis de Vrij, Frans Wuyts, Louis Van de Wouwer en Amelia Goormans K.B.G. boven de doopvont gehouden. Het was Louis De Vrij die de taak van eerste voorzitter op zich nam. Deze functie heeft hij opgenomen tot 1962.
In oktober 1953 telde de beweging 80 leden en werd aansluiting gevraagd bij het Verbond Antwerpen en de Landsbond van K.B.G.

Tot 1958 bestonden de activiteiten uitsluitend uit maandelijkse ontmoetingsbijeenkomsten waar, door sponsors aangeboden, een tas koffie met een koekje werd geserveerd.

Vanaf het 5 jarig bestaan werden de activiteiten uitgebreid met kaartnamiddagen en busuitstappen. Enkele leden namen zelfs deel aan de reizen van Intersoc in Zwitserland.

In 1962 werd Dhr. Dolhain voorzitter. Het ledenaantal groeide gestadig en de kaap van 120 werd overschreden. De ontspanningsgroep zorgde op de maandelijkse “koffiefeesten” voor verstrooiing en plezier.

In 1980 werd de leiding van de afdeling overgenomen door Frans Bogaerts en de activiteiten werden uitgebreid met wekelijkse fietstochten.

Onder het voorzitterschap van Dhr. Faes werd, dank zij het vormingsfonds van Burgemeester Goossens en met veel inzet van de bestuursleden, een eigen lokaal verworven. Dit gaf de gelegenheid om een hobbyclub in het leven te roepen waar de dames allerlei technieken konden uitwerken. Anderzijds was het lokaal zeer in trek voor de wekelijkse kaartnamiddagen. Ook de maandelijkse bestuursvergaderingen vonden er plaats.

Onder de leiding van Jan Havermans, die in 1990 voorzitter werd, groeiden de activiteiten aan met een dansgroep, een turnclub en een zangkoor. Er werden regelmatig voordrachten en socio-culturele activiteiten ingelast. K.B.G. had succes, want in het jubileumjaar 1993 was het ledenaantal stelselmatig aangegroeid tot 200 leden.

Inmiddels was K.B.G. geëvolueerd van “Bond” naar Socio-culturele vormingsbeweging. Er werd aan gewestelijke, verbondelijke en zelfs nationale activiteiten deelgenomen. Met de bedoeling beter de belangen van de senioren te verdedigen en overkoepelende activiteiten te organiseren werd de “Ranstse Bejaardenraad” in het leven geroepen.

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen, werden de handen uit de mouwen gestoken. Dagdagelijks werd er oud papier opgehaald, verzameld, gebundeld en verkocht. Leden spreken nu nog met veel heimwee over “de gouden jaren”. Maar … mooie liedjes duren niet lang en na enkele jaren kende men de instorting van de marktprijs van oud papier, waardoor het budget van K.B.G. tot een minimum slonk. Door een kleine bijdrage van het gemeentebestuur en door inbreng van sponsors werd het inrichten van ontmoetingsactiviteiten veilig gesteld.

In 1993 werd het 40 jarig jubileum gevierd met een hobby en een foto tentoonstelling. Een receptie en feestmaaltijd mochten er niet ontbreken. Een groots opgevatte tombola bracht het nodige “zaad” in het “bakje”.

Door de vervroeging van de pensioenleeftijd en het brugpensioen mochten (of moesten) heel wat senioren vroeger aan de derde leeftijd beginnen. Nieuwe en bijkomende activiteiten, die zowel oud als jong konden boeien werden ontwikkeld.

De in 1996 opgerichte petanqueafdeling was dan ook een schot in de roos. Heel wat jong gepensioneerden sloten zich aan en beleven sportieve en gezellige namiddagen.

Mevr. Cesarine Peleman heeft gedurende de periode 1997-1999 met succes de taak als voorzitter overgenomen.

We houden er aan alle pioniers, alle bestuursleden en alle anderen, die zich in alle stilte en vaak in moeilijke omstandigheden hebben ingezet om K.B.G. te laten uitgroeien tot een onmisbare beweging voor de Ranstse senioren, te danken voor hun onvervangbare inzet.

 

viering KBG Ranst in 2003