Onze Bridgeclub

In de herfst van het jaar 2000 hebben enkele KBG-leden uit die periode, het initiatief genomen een bridgecursus te organiseren. Een tiental cursisten en enkele ervaren bridgers gaven de start aan onze bridgeafdeling.

Een jaar later werd de cursus overgenomen door de VOR Ranst, waarmee we een ruimer publiek bereikten en de bridgeafdeling tot meer dan 20 leden aangroeide. Voor zover we uit het verbond konden vernemen, was Ranst de eerste en nog altijd de enige afdeling die deze "hersengymnastiek" voor senioren inrichtte.

Onlangs lazen we nog van neuropsycholoog Erik Scherder : ‘Bridgen houdt het brein fit’. Jaar na jaar groeide het ledenaantal, zodat we nu (maart 2017) tot een groep van 50 leden zijn uitgegroeid. Wanneer we over een succes van de afdeling mogen spreken, is dit zeker te danken aan de gezellige en recreatieve sfeer waarin twee keer per week bridge wordt gespeeld.

We hopen dat meerdere OKRA-trefpunten ook dit initiatief zouden nemen, zodat we in de toekomst misschien enkele onderlinge tornooien kunnen inrichten, en in een verdere fase misschien zelfs een competitie, zoals dat nu reeds onder de petanque en biljartclubs wordt georganiseerd.

Wie interesse heeft komt gerust een kijkje nemen.

Elke woensdag van 19.30 u tot 23.00 u elke vrijdag van 13.30 u tot 17.30 u

info bij Walter Deproost (tel. 03/485 59 69 GSM 0476/31 88 08)