Onze vrolijke Ketsers

 

In 2004 hebben wij de start gegeven tot de oprichting van een biljartclub. Aanvankelijk startten wij met een vijftal personen waarbij enkele geoefende biljarters de knepen van het vak aanleerden aan de anderen.

Elke dinsdag gingen wij aan de slag en doopten onze club "De Ketsers".

Met de nieuwbouw van ons lokaal hebben wij kunnen bekomen dat er een aparte ruimte werd voorzien waar wij de biljartsport konden beoefenen.Aldus stoorden wij ook geen andere deelwerking.

Het was destijds en het is ook nu een plezante bedoening, waar heel wat gelachen wordt.

Momenteel spelen wij iedere dinsdag van 13.00 u. tot 17.00 u. onder elkaar en ook handicap.

Onze club is uitgegroeid tot 14 effectief spelende leden en 7 ereleden.

Geregeld komen wij met zijn allen samen voor een gezellig onderonsje, waar iedereen zijn steentje bijdraagt.


elke dinsdag vanaf 13 tot 17 u.

info bij Jos Van Loy (tel. 03/345 96 01) (GSM 0474/56 67 83)